Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Podnikatelé

Drobný podnikatel

Pojistný produkt "Drobný podnikatel" je určen pro podnikatele s hodnotou majetku maximálně 5 000 000 Kč, a to jak pro movité, tak pro nemovité věci, s ročním obratem maximálně 10 000 000 Kč a s jedním místem pojištění.
Toto pojištění je pro svou jednoduchost určené zejména podnikatelům vykonávajícím administrativní nebo obchodní činnost, provozujícím malovýrobu i montáž, ale také pro provozovatele restaurací, penzionů a jiných služeb. Výhodné je také pro pojištění neziskových organizací. Právní forma podnikatelské činnosti není pro sjednání tohoto pojištění důležitá.

"Drobný podnikatel" je pojištění, v rámci kterého lze pojistit majetek proti základním pojistným nebezpečím (flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí) a movité věci také proti nebezpečí odcizení.

Do pojištění lze formou připojištění zahrnout i další nebezpečí (vandalismus, katastrofická nebezpečí vč. povodně, elektronická rizika, rozbití skla, loupež při přepravě) anebo další předměty (peníze, ceniny a cennosti, osobní věci zaměstnanců, prodejní automaty, vzory, modely, prototypy, exponáty, nosiče dat vč. záznamů, předměty na volném prostranství), které nejsou běžně součástí základního pojištění.

Generali dále nabízí podnikatelům v rámci "Drobného podnikatele" možnost pojistit si odpovědnost za škodu, která je koncipována jako balíček, tedy zahrnuje všechny nejdůležitější druhy odpovědnosti za škodu - např. odpovědnost za výrobek, odpovědnost z držby nemovitosti, odpovědnost za škody na najatých prostorách, odpovědnost za škody na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti apod.
Produkt Drobný podnikatel získal v soutěži Zlatá koruna 2007 bronzovou příčku.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135