Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Reality

Pojištění obytných a kancelářských budov

Od 1.7.2005 byl na trh uveden nový pojistný produkt - pojištění obytných a kancelářských budov Reality.
Kromě standardně nabízeného živelního pojištění a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti přináší Generali řadu novinek.

V rámci pojistného produktu Reality lze sjednat pojištění dokončených budov, budov rozestavěných, popř. budov v rekonstrukci.

Novinkou je možnost sjednat pojištění pouze společných částí domu - tato alternativa je vhodná především pro budovy, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek a jeho jednotliví členové mají pojištěny své bytové (popř. i nebytové) jednotky vlastními pojistnými smlouvami.

Pro pojištění není rozhodující, zda se jedná o budovu obytnou či kancelářskou.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135