Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Pojištění majetku

Pojištění majetku je především pojištěním domova a podnikání. Domova jako místa, kam se každý z nás vrací z práce, kde odpočívá, kde žijí jeho nejbližší, kde má své zázemí. Kde se každý věnuje činnostem, které mu přinášejí radost a uspokojení. Podnikatelské činnosti jako způsobu zajištění životních prostředků pro nás a pro naše nejbližší. Proto každá škoda, kterou utrpíme v souvislosti s podnikáním, je dvojnásob nepříjemná.
Každá lidská činnost sebou nese i riziko, že někomu způsobíte škodu, za kterou budete podle zákona odpovědní. Tuto škodu potom budete muset poškozenému nahradit. Takovou škodu nemusíte způsobit pouze Vy, ale také Vaše manželka (manžel), Vaše děti nebo Vaši zaměstnanci.
V některých případech, např. u škod vyplývajících z vlastnictví nebo držby nemovitosti, za ně můžete být odpovědní i bez ohledu na zavinění.
Také platí, že v řadě případů se snáze vyrovnáte se ztrátou způsobenou přírodní katastrofou než s náhradou, kterou Vám uloží zaplatit soud.
 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135