Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Úvěry a záruky

Pojištění záruk

Tento produkt je určen pro firemní klienty, kteří potřebují záruky pro účast ve výběrových řízení či pro své odběratele. Stejně jako ostatní produkty z oblasti pojištění finančních rizik, je tento produkt poskytován pouze jako doplněk rozsáhlejších programů pojištění majetku.

Pojištění pohledávek

Tento produkt je určen pro firemní klienty, kteří si chtějí zajistit pojistné krytí splácení krátkodobých obchodních úvěrů svými odběrateli. Stejně jako ostatní produkty z oblasti pojištění finančních rizik, je tento produkt poskytován pouze jako doplněk rozsáhlejších programů pojištění majetku.

Pojištění leasingu

Tento produkt je určen pro firemní klienty, kteří si chtějí zajistit pojistné krytí splácení krátkodobých obchodních úvěrů svými odběrateli. Stejně jako ostatní produkty z oblasti pojištění finančních rizik, je tento produkt poskytován pouze jako doplněk rozsáhlejších programů pojištění majetku.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135