Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Asistenční služby Generali Assistance

Asistenční služby Generali Assistance pro klienty s pojištěním motorových vozidel zahrnují pomoc v nouzi při nehodě nebo při poruše vozidla. Služby jsou poskytovány majitelům osobních či užitkových vozidel do 3,5t s maximálně 9 sedadly (vč. místa řidiče) na území celé Evropy kromě Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru, Azorských ostrovů. V Albánii a státech bývalého SSSR s ohledem na místní podmínky. Rozsah poskytovaných asistenčních služeb PMV závisí na typu sjednaného pojištění.

Výhody asistenční služby Generali Assistance:

 • je k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně na telefonním čísle:
  • 221 586 666 (z České republiky)
  • +420 221 586 666 (ze zahraničí)
 • je bezplatná (v rozsahu odpovídajícímu sjednané smlouvě PMV)
 • čerpání asistenčních služeb nemá vliv na výši bonusu
 • centrála asistenční služby umožňuje komunikaci v českem jazyce i ze zahraničí
 • Generali Assistance Vám na cestách zajistí pocit bezpečí

Povinné ručení
Součástí všech produktů povinného ručení jsou bezplatné asistenční služby pro případ pojistné události – dopravní nehody. V České republice i v zahraničí je může čerpat každý, kdo má platnou pojistnou smlouvu povinného ručení pro osobní nebo užitkové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5t a maximálně 9 sedadly (včetně místa řidiče), uzavřenou na dobu neurčitou, a to v následujícím rozsahu:

Česká republika:
 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů

Zahraničí:
 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty či do místa bydliště
 • zajištění odtahu havarovaného vozidla do ČR
Služby v zahraničí a odtah nepojízdného vozidla ze zahraničí jsou limitovány částkou 5.000,- Kč. Nárok na čerpání asistenčních služeb se prokazuje předložením dokladu o pojištění nebo zelené karty.

Pojištění kasko
V základních sazbách pojištění allrisk a havarijní pojištění pro osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5t a maximálně 9 sedadly (včetně místa řidiče) je zahrnuta pojistná ochrana na území celé Evropy s bezplatným poskytováním asistenčních služeb při pojistné události/havárii v následujícím rozsahu:

Česká republika:
 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů

Zahraničí:
 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty či do místa bydliště
 • zajištění odtahu havarovaného vozidla do ČR

Výše uvedené služby zabezpečuje na základě předložení průkazu klienta výhradně služba Generali Assistance, tel. 221 586 666. Průkaz Generali Assistance získají klienti bezplatně po registraci smlouvy v informační systému Generali.
Služby v zahraničí se poskytují až do výše 25.000 Kč.

Pojištění Komplet
Pojištění typu Komplet zahrnuje povinné ručení a pojištění kasko ve všech možných produktových variantách a kombinacích. V tomto pojištění získáváte pro osobní či užitková vozidla do 3,5t kromě pojistné ochrany pro případ, kdy způsobíte svým vozidlem škodu třetí osobě, a ochrany vlastního majetku současně i bezplatnou pomoc v nouzi - při poruše Vašeho vozu. Rozsah pomoci v nouzi je uveden v následující kapitole Program technické pomoci při poruše vozidla (viz níže).

Program technické pomoci při poruše vozidla
Program technické pomoci pro osobní a užitková vozidla do 3,5t a 9 sedadly vč. místa řidiče s pojištěním motorových vozidel Generali Vám pomůže vyřešit nenadálé problémy, které vzniknou v souvislosti s pojištěným vozidlem neschopným další jízdy. Technická pomoc je pro naše klienty připravena vždy a všude (v Evropě kromě Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru, Azorských ostrovů; v Albánii a státech bývalého SSSR s ohledem na místní podmínky), a to v následujícím rozsahu:

Česká republika:
 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla
 • zajištění a uschování vozidla

Zahraničí:
 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla
 • zajištění a uschování vozidla
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku porouchaného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty či do místa bydliště
 • zajištění odtahu havarovaného vozidla do ČR

Výše uvedené služby zabezpečuje na základě předložení průkazu klienta výhradně služba Generali Assistance tel. 221 586 666. Průkaz klienta získají klienti bezplatně po registraci smlouvy v informační systému Generali.
Služby v ČR i v zahraničí se poskytují až do výše 3.000 Kč.
Možnost rozšířit běžné asistenční služby o službu technické pomoci ocení především majitelé ojetých vozidel, neboť jim umožní rozšířit akční radius jejich staršího vozidla a i do zahraničí cestovat bez obav, že je jejich vozidlo nechá na holičkách.

Podmínky získání programu technické pomoci:
 • program technické pomoci je bezplatně zahrnut v pojištění Komplet
 • služby je možné dokoupit k platnému pojištění PMV Generali sjednanému na dobu neurčitou
  - o povinném ručení (všechny produkty)
  - o pojištění kasko (allrisk, minikasko, havarijní pojištění, pojištění pro případ odcizení)
 • horní hranice stáří vozidla na vstupu do pojištění činí 11 let
 • za symbolickou cenu 300 Kč se služby programu technické pomoci poskytují až do výše 3.000 Kč na pojistnou událost
 • služby technické pomoci lze bezplatně čerpat až 2x za pojistné období.

Jak postupovat, ocitnete-li se v nouzi na cestách
 • Asistenční služba Generali assistance je Vám k dispozici na telefonu:
  • 221 586 666 (z České republiky)
  • 420 221 586 666 (ze zahraničí)
 • Operátorovi uveďte:
  • jméno Vaše/event. pojistníka
  • místo a popis nehody
  • SPZ vozidla, event. VIN a typ vozidla
  • telefonní číslo, odkud voláte

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135