Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Pojištění kasko

Pojištění kasko

Pojištění kasko slouží k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození zničení nebo odcizení. Nezáleží na tom, zda jste nehodu zavinili Vy nebo jste v roli poškozeného. Je to pojištění dobrovolné a záleží pouze na individuální úvaze každého majitele, zda se pro něj rozhodne či nikoliv. Vzhledem ke stoupající hustotě vozidel na našich silnicích, ne vždy ideálnímu stavu našich vozovek, malé ohleduplnosti řidičů mezi sebou navzájem a stále nadprůměrné kriminalitě není náhodou, že se pro sjednání havarijního pojištění rozhoduje stále více majitelů motorových vozidel.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135