Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Pojištění náhradního vozidla

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů, vynaložených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodržení max. denního limitu.
Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.´

Pojištění náhradního vozidla je možné sjednat pro vozidlo do 3,5t celkové hmotnosti, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Nabídkové varianty:

Produkt
Pojistná částka
Maximální denní limit
Roční pojistné
Varianta I
15 000 Kč
1 500 Kč
888 Kč
Varianta II
30 000 Kč
2 000 Kč
1 488 Kč

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135