Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Pojištění právní ochrany

Generali Pojišťovna a.s. je připravena pomoci Vám ve Vaší složité situaci, a to nejen radou. Jestliže byly vyčerpány možnosti mimosoudního vyřízení, budeme hájit Vaše zájmy u soudu na naše náklady. S naší pomocí se tak vždy domůžete svého práva, aniž byste se dostali do finanční tísně. Pojištění právní ochrany znamená oporu ve složitých situacích, do kterých se každý z nás může dostat jako účastník silničního provozu.
Rozsah pojištění

 • náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele
 • odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení
 • odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení
 • náklady na soudní řízení
 • náklady na vypracování znaleckého posudku
 • výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100.000.Kč, a to ve formě bezúročné půjčky

Pro každý pojistný případ hradíme náklady až do výše 200.000.

Pojistná ochrana se vztahuje na území celé Evropy pouze v tomto rozsahu:
 • právní porada a pomoc při mimosoudním vymáhání nároků pojištěného na náhradu škody z dopravní nehody, ke které došlo v zahraničí
 • bezúročná půjčka do výše 100.000.Kč (tzn. že za naše klienty budeme mimosoudně vymáhat náhradu škod vzniklých v souvislosti s nezaviněnými nehodami vůči zahraničnímu odpovědnému subjektu)

Generali nabízí 2 produkty
 • Pojištění právní ochrany vlastníka motorového vozidla (pojištěným je vlastník, držitel/provozovatel a řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a dále osoby spolucestující v tomto vozidle)
 • Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla (pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě. Toto pojištění je určeno především pro řidiče z povolání. Pojistná ochrana je omezena pouze na osobu řidiče a na škodu přímo jemu vzniklou) 

Pojištění právná ochrany vlastníka motorového vozidla
Druh vozidla
Roční pojistné
motocykl
500 Kč
osobní a užitkové vozidlo do 3,5 t
960 Kč
nákladní vozidlo nad 3,5 t
1 700 Kč
autobus
2 500 Kč
přívěs, návěs
500 Kč
.
Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla
Roční pojistné 700 Kč

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135