Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby v majetku pojištěného, event. předměty potřebné k výkonu práce, obvyklé pro daný účel cesty.

Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou

  • živelní událostí
  • krádeží vloupáním
  • poškozením, odcizením či ztrátou při nehodě šetřené policií

Podmínky pojištění
  • pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku
  • lze uzavřít pouze v kombinaci s havarijním pojištěním allrisk na dobu neurčitou
  • na pojistné události se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 10%, min. 500 Kč

Produkt
Pojistná částka
Roční pojistné
Varianta I
10 000 Kč
500 Kč
Varianta II
20 000 Kč
1 000 Kč
Varianta III
30 000 Kč
1 500 Kč

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135