Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita a ke kterému dojde v příčinné souvislosti s provozem konkrétního pojištěného vozidla. Toto pojištění nabízí Generali ve 2 variantách:

  • pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu
  • pojištění sedadla řidiče

A. Pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu
  • lze uzavřít samostatně nebo v kombinaci s havarijním pojištěním či s povinným ručením
  • na sjednanou pojistnou částku je pojištěno každé sedadlo schválené v technickém průkazu vč. sedadla řidiče

Pojistná částka
Pojistná částka
Roční pojistné
Produkt
pro případ smrti
pro případ trvalých
v 5-ti místném vozidle
následků úrazu
Varianta 1
60 000 Kč
120 000 Kč
675 Kč
Varianta 2
120 000 Kč
240 000 Kč
1 350 Kč
Varianta 3
180 000 Kč
360 000 Kč
2 025 Kč


B. Pojištění sedadla řidiče
  • lze uzavřít pro osobní automobily pouze v kombinaci s povinným ručením
  • pojištěno je sedadlo řidiče
  • pojištění se sjednává s pojistnou částkou pro případ smrti úrazem 60.000 Kč a s pojistnou částkou pro případ trvalých následků 120.000 Kč
  • roční pojistné činí 152 Kč

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135