Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Individuál

Pojištění odpovědnosti za škodu - individuál

Celá řada činností, jimž se věnujeme, vztahů, do nichž vstupujeme a služeb, které poskytujeme, má velice specifickou povahu - pořádání veletrhu nebo výstavy, módní přehlídky, provozování jezdeckého spolku, autoškoly, kina či divadla, účast v chovatelském spolku apod.
Ať už se těmto činnostem věnujeme jako svým zálibám nebo jsou pro nás zdrojem příjmů, stejně jako při jakékoli jiné činnosti při nich mohou vznikat škody, za něž neseme odpovědnost.
Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, jejichž rozsah a povaha jsou velmi rozmanité, lze je jen těžko zařadit do některé ze standardně pojišťovaných skupin činností, proto je řadíme do skupiny označované z důvodu jejich specifičnosti pojištění odpovědnosti za škodu INDIVIDUÁL.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135