Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Osobní

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu

Porušení povinnosti s sebou obvykle nese i vznik škody. Každý z nás je povinen chovat se tak, aby ke škodám nedocházelo. I když si však budeme počínat sebeopatrněji, nikdy nemůžeme vyloučit možnost, že svým jednáním nějakou škodu způsobíme.
Ať už při praní prádla vodou vyteklou z pračky poškodíme zeď souseda, při nákupu v obchodě taškou srazíme vystavené zboží, upadneme na schodech a porazíme současně jiného člověka, který se zraní, musíme způsobenou škodu nahradit.
V některých případech odpovídáme i za škodu, kterou jsme přímo nezpůsobili, např. pokud naše děti při fotbalu rozbijí okno, náš pes na procházce vběhne pod kola automobilu a ten je následkem dopravní nehody poškozen apod.
Podstata pojištění odpovědnosti občanů za škodu spočívá v tom, že povinnost nahradit takto způsobenou škodu, ať už se jedná o škodu na životě, zdraví či na věci, za nás do určité míry přebírá pojistitel.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135