Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Pojištění osob

Pojištění osob

Generali svou nabídkou pokrývá veškeré potřeby klientů v oblasti životního, úrazového, nemocenského a cestovního pojištění.

V rámci životního pojištění je Vám k dispozici široká paleta produktů, která svou různorodostí vychází vstříc všem požadavkům na krytí každodenních rizik. Zároveň tato paleta kopíruje nejnovější trendy v oblasti spořících a investičních produktů.

Produkty úrazového a nemocenského pojištění rozšiřují jednak pojistnou ochranu životního pojištění a navíc Vám nabízí komplexnější ochranu v rámci individuálního pojištění.

Pro jistotu klientů při cestách a pobytu v zahraničí nabízíme cestovní pojištění, které svou skladbou zajišťuje pojištěným osobám kvalitní pojistnou ochranu.
 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135