Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Nemocenské

Nemocenské pojištění

Nemoc nebo úraz v rodině je častou obavou nás všech. Jsou spojeny nejen se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, ale mají také negativní vliv na finanční situaci rodiny. V období pracovní neschopnosti dochází k výraznému poklesu příjmů, pobyt v nemocnici bývá většinou spojen s neočekávanými výdaji. Rodinný rozpočet je vážně narušen. Nabízíme Vám možnost, jak dostát všem svým finančním závazkům i v této situaci.

V rámci nemocenského pojištění nabízíme tyto produkty:

Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici

pojištění se vztahuje na hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu či porodu

dohodnutá denní dávka je vyplácena za každý den pobytu v nemocnici

pojistnou událostí je hospitalizace trvající minimálně 24 hodin

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

pojištění se vztahuje na pracovní neschopnost z důvodu nemoci a úrazu

denní dávka slouží k dorovnání ztráty na příjmu v době pracovní neschopnosti

denní dávka je vyplácena za každý kalendářní den včetně svátků a dnů pracovního volna

denní dávka je vyplácena od 15., 22. nebo 29. dne pracovní neschopnosti

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135