Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Úrazové

Úrazové pojištění jednotlivců (dospělých)


Poskytuje pojistnou ochranu 24 hodin denně kdekoli na světě. V rámci tohoto pojištění můžete sjednat pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu, ale také denní odškodné za dobu léčení úrazu, které pokrývá i drobnější úrazy bez následků. Díky flexibilitě úrazového pojištění Vám pojišťovna Generali umožní sjednat si právě takovou pojistnou ochranu, kterou potřebujete a která odpovídá Vašim pojistným potřebám.

Úrazové pojištění dětí

Jsou to právě děti, které jsou nebezpečím úrazu nejvíce ohroženy. Úrazové pojištění sice nemůže zabránit vzniku úrazu, pomáhá však zmírnit jeho následky. Vašim dětem nabízíme kromě pojistné ochrany pro případ skutečně vážných úrazů také řešení pro případ lehčích úrazů bez trvalých následků – tzv. denní odškodné za dobu léčení úrazu s výplatou od 1. dne.

Úrazové pojištění Family

Mít spolehlivě zajištěnu celou svou rodinu pro případ nenadálé události je určitě snahou každého z nás. Pojišťovna Generali pro Vás připravila nabídku úrazového pojištění, jehož prostřednictvím pojistíte sebe i své nejbližší a to za mimořádně výhodných podmínek.


Úrazové pojištění Family Vám umožní:

sjednat potřebnou pojistnou ochranu pro každého člena Vaší rodiny v rámci jedné smlouvy,

v závislosti na počtu pojištěných osob získat slevu až 30 % z celkového pojistného,

bez navýšení pojistného získat tzv. pojištění paušálních částek a pojištění opatrovníka.

Skupinové pojištění firem

Krátkodobé skupinové úrazové pojištění

Krátkodobé skupinové úrazové pojištění Generali je určeno účastníkům letních táborů, zimních lyžařských kurzů a dalších krátkodobých akcí, kteří chtějí svůj volný čas prožít bez zbytečných obav a starostí. Tento produkt Vám zajistí dostatečnou pojistnou ochranu pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. V pojištění je dále zahrnuto pojištění s plněním formou paušálních částek, které se vyplácejí v případě, že úraz způsobí ztrátu trvalého zubu, jizvu, dětem navíc v případě zlomenin.

Skupinové úrazové pojištění

 Snahou každého zaměstnavatele je maximální bezpečnost práce a ochrana zdraví svých zaměstnanců. Přes veškeré bezpečnostní předpisy se však úrazy na pracovišti staly každodenní realitou. Skupinové úrazové pojištění Generali pomáhá tento problém řešit. Zaměstnanci mohou být pojištěni pro případ smrti úrazem nebo trvalých následků úrazu, navíc je možné sjednat výplatu denního odškodného za dobu léčení úrazu od prvního dne.

Skupinové úrazové pojištění však není určeno pouze firmám - mohou jej využít také školy nebo různé amatérské sportovní kluby, zájmové kroužky a podobně.

V závislosti na počtu osob zahrnutých v pojištění je poskytována sleva až 35 %.

Skupinové pojištění dětí a žáků

Tento produkt nabízí komplexní pojistnou ochranu dětí, žáků a studentů mateřských, základních a středních škol. Pojistná ochrana se vztahuje na úrazy či škody, které vzniknou nejen během vyučování, ale také při všech akcích organizovaných školou. V pojištění je zahrnuto také pojištění léčebných výloh pro případ cesty do zahraničí pořádané školou. Škola si může zvolit rozsah pojistné ochrany podle vlastních požadavků.

V pojištění je bez navýšení pojistného zahrnuto také pojištění léčebných výloh pro případné cesty do zahraničí, které škola organizuje.

 

 

          

 

           

 

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135