Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Technická pojištění

Pojištění elektroniky

Předmětem pojištění jsou vyjmenovaná elektronická zařízení včetně dat potřebných pro jejich základní funkce. V některých případech lze nabídnout paušální pojištění elektroniky – pojištění veškeré elektroniky klienta jako souboru. Pojištění je koncipováno jako allriskové – sjednává se pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není vyloučeno v pojistných podmínkách.

Pojištění strojů a zařízení vč. přerušení provozu

Předmětem pojištění jsou vyjmenovaná strojní zařízení včetně jejich elektronických součástí a přerušení provozu vzniklé v důsledku strojní škody. Pojištění je koncipováno jako allriskové – sjednává se pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není vyloučeno v pojistných podmínkách.

Pojištění stavební a montážní činnosti

Pojištění staveb
Předmětem pojištění je budované stavební dílo včetně materiálu, který se má stát jeho součástí a je uložen v místě pojištění. Pojištění je koncipováno jako allriskové – sjednává se pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není vyloučeno v pojistných podmínkách.

Pojištění montáží
Předmětem pojištění je budované montážní dílo včetně materiálu, který se má stát jeho součástí a je uložen v místě pojištění. Pojištění je koncipováno jako allriskové – sjednává se pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není vyloučeno v pojistných podmínkách.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135